Kris Hurtownia BHP - logo
 • Poznaj kolekcje odzieży roboczej firmy Snickers Workwear:
 • kolekcja Allround
 • kolekcja Flexi
 • kolekcja Lite
 • kolekcja Ruff
 • kolekcja Ruff

Metody płatności

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich wraz z informacją czy podana cena jest ceną brutto (zawierają podatek VAT) czy netto.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów dostępnych w Sklepie, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą być dokonywane do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równorzędnej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  3. za pobraniem w formie bezgotówkowej przy odbiorze Towaru z paczkomatu wyposażonego w terminal płatności (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  4. e-przelewem oraz kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem przelwy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "gotówką za pobraniem” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "gotówką za pobraniem" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

 1. Klient dokonuje wyboru spośród dostępnych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany przy składaniu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu.
 2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 3. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.